Portofoliul de servicii oferite

 • servicii complete de evidență contabilă pentru diverse entități: SRL, SA, II, PFA, ONG
 • servicii de personal și salarizare
 • expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară
 • audit intern
 • consultanță economică

Detalii despre serviciile oferite

SERVICII DE EVIDENŢĂ CONTABILĂ

 • Înregistrarea cronologică și sistematică a documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare
 • Evidența analitică și sintetică: clienți, furnizori
 • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării
 • Întocmirea balanței de verificare lunară
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de cumpărări și de vânzări
 • Contabilitate de gestiune și calculația costurilor
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare, trimestriale şi anuale privind impozitele şi taxele datorate
 • Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare
 • Întocmirea, verificarea și certificarea bilanțului contabil
 • Pregătirea documentaţiei pentru obţinerea de credite bancare
 • Refacerea evidenţei contabile

SERVICIU DE PERSONAL ŞI SALARIZARE

 • Informarea despre procedurile de angajare/încetare relații de muncă, conform legislației în vigoare
 • Întocmirea contractelor de muncă, actelor adiționale, deciziilor de încetare a rapoartelor de muncă
 • Întocmirea dosarelor de personal
 • Înregistrarea contractelor de muncă și transmiterea lor în REVISAL
 • Întocmirea și completarea adeverințelor la solicitarea salariatului
 • Reprezentare în cazul unui control ITM
 • Elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară și a procedurii de implementare a acestuia
 • Întocmirea manualului de politici contabile
 • Consultanță la întocmirea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate

EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT

 • Întocmirea de situații de analiză a activității financiar contabile destinate managerilor, în vederea identificării punctelor tari și a celor slabe din activitatea întreprinderii
 • Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli
 • Întocmirea raportărilor contabile externe, dacă specificul activității o impune, către parteneri, furnizori sau clienți externi
 • Verificarea tuturor registrelor prevăzute de legislaţie
 • Misiuni de asigurare şi consultanţă în audit intern
 • Activitate de cenzorat
 • Audit intern (conform standardelor internaţionale de contabilitate IAS)
 • Întocmirea altor situații (de tipul cash flow, tablouri de finanțare, analiza rentabilității capitalului investit, etc) în vederea sprijinirii procesului decizional al conducerii
 • Întocmirea de expertize contabile judiciare și extrajudiciare

CONSULTANŢĂ ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ŞI FISCALĂ

 • Informări periodice cu privire la modificările legislative
 • Consultanță privind legislația financiar – contabilă și fiscală
 • Suport și asistență pe perioada controalelor și inspecțiilor fiscale
 • Consultanţă la calculul taxelor si impozitelor directe, indirecte
 • Consultanţă şi pregătirea documentaţiei pentru obţinerea de credite bancare
 • Identificarea riscurilor și a oportunităților de natură fiscală